Fråga studenten

På Järnakademien går smidesstudenter från hela landet.

Har du frågor du vill ställa till en student?
Viktor går första  året på smidesutbildningen. Han svarar gärna på dina frågor om smidesutbildningen och om studentlivet i Kramfors.

viktor@jarnakademien.se

De studerandes Facebook sida:
https://www.facebook.com/groups/705251039493106/